Pozwólcie mi opowiedzieć o niebezpiecznej logice łatwowiernego chrześcijanina niezdającego sobie sprawy, że może być fatalnym wierzeniem wszystkiemu, co się pojawiło!
Wiara w Boga nigdy nie sprowadza się do łatwowierności
2020-03-04 21:58:32
Jeżeli raz w życiu spojrzałeś śmierci w twarz...
Śmierć
2017-11-02 21:59:35
Abraham był poddany próbie i był za to hojnie wynagrodzony. Bóg doświadczał go przez to, że zwlekał z wypełnieniem danej obietnicy.
Czekać cierpliwie
2017-01-05 21:04:16

Takie zdarzenia nie pasują do miłości i możemy oskarżać o brak miłości tego, kto mógł zmienić okoliczności, lecz tego nie zrobił. Osądzając według naszej definicji miłości to Bóg jest winny. 

Niektórzy tak robią.

Surowa Boża miłość
2016-12-04 20:51:48
Chodzimy obrażeni, manifestujemy swoje niezadowolenie, na naszej twarzy pojawia się to wszystko, co mamy w sercu. 
„Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz srogość jego oblicza zniekształca go”   Przyp. Sal. 8:2 
 Nie dyskutuj z Bogiem: po co, na co mi to, lecz proś o pokorne serce i Boże światło na daną sytuację, która przyszła do twojego życia. Tylko pokorne przyjęcie przyniesie nam pokój i lepiej poznamy naszego Pana Jezusa, on nas zachęca do cierpliwego znoszenia codziennych prób, walk, które są niezbędne. 
"Słuszne" łzy
2016-11-01 21:37:19
2016-10-02 23:00:50
W wielu sytuacjach, przy podejmowaniu decyzji dobrze jest móc spytać kogoś o radę, mieć zaufanego doradcę. Dobra i mądra rada jest dziś bardzo ceniona, do tego stopnia, że ludzie gotowi są poświęcić czas i wydać dużo pieniędzy aby ją uzyskać. Z tego powodu dobrze zarabiają i wysoko cenią swoje usługi radcy prawni, rzeczoznawcy, doradcy finansowi, konsultanci i inni fachowcy w różnych dziedzinach.
Cudowny w radzie, wielki mądrością
2016-09-19 20:49:03
Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął.
Psalm 139, 1-6
2016-08-09 09:29:14
„...Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze."
Ten jeden raz
2016-07-25 18:58:29
"Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie;
wszakże nie moja, lecz twoja wola nich się stanie" Łk 22,42
Trudna modlitwa
2016-07-11 20:08:03
Ukryty pociąg pełen skarbów.
Jakże ta wiadomość rozpaliła umysły ludzi.
Ukryte skarby
2016-06-22 19:55:47
2016-05-12 21:30:51
2016-04-05 21:18:31

Gdy nasz Pan spotykał się z ludźmi pełnymi złości lub żyjącymi porządnie, moralnymi i sprawiedliwymi, nie zwracał uwagi ani na moralny upadek jednych, ani na moralne osiągnięcia innych. 

Przyglądał się czemuś, czego my nie widzimy...

Na czym polega zepsucie?
2016-03-26 18:45:56
2016-02-05 19:24:41
Zapraszam do obejrzenia sympatycznego filmiku, który praktycznie przedstawia tę biblijną prawdę
Pasterz i owce
2016-01-15 18:24:32
Znów jeden rok przeminął
Nowy Rok
2015-12-31 16:13:09
Czy słyszałeś kiedyś o człowieku, który będąc chorym na raka, mówi: „Jestem zdrowy! Niepotrzebny mi lekarz!”? Nie ma takiego.
Najlepszy Lekarz
2015-12-22 20:54:26
„Gdy milczałem, schły kości moje...
Gdy ci smutno
2015-12-12 13:11:33

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”

Drogowskaz
2015-12-02 18:54:44
„Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi” Łk 12,8-9
Nie chcę
2015-11-11 20:04:54
„A potem rzekł (Elizeusz) do króla izraelskiego (Joasza): Połóż swoją rękę na łuku! Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla, potem rzekł: Otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: Strzelaj! I wystrzelił. A ten rzekł: Strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem.” Piękny obraz, piękny biblijny wzorzec: siła młodości połączona z doświadczeniem i mądrością starości.
Piękny duet
2015-10-24 20:22:55
Oczy mają być wyłupane a dłonie odcięte, jeśli stają się przeszkodą na wąskiej drodze do Bożego Królestwa - to są bolesne ofiary - tak bolesne, że nic oprócz nadprzyrodzonej Bożej łaski nie uzdolni nas do tego.
Trudne żądania 
2015-10-06 19:45:41

Młodzi ludzie, wchodzący w samodzielne życie, chętnie rozpoczynają powszechny wyścig sponsorowany przez świat, czasem nazywany wyścigiem szczurów.

Nie trzeba wpłacać czesnego, zdawać egzaminów, należeć do jakiejś elity – świat zachęca wszystkich. 

Wystarczy chcieć.

A dlaczego nie chcieć?

Wyścig
2015-10-03 23:11:50
I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu
Mk 16,15
2015-09-20 19:06:20
„Oblubienica... (jest)... źródłem zapieczętowanym”. PnP 4,12

Dla kogo więc bije to źródło?
Oblubienica
2015-09-10 23:10:38
Można być zanurzonym nawet po pas w wodzie, ale zawsze mieć grunt pod nogami, a więc i szansę ucieczki w głąb lądu.
Ale można też wypłynąć na pełne morze, gdzie jedyny twardy grunt stanowi deska pokładu, a i ta jest kołysana przez fale.
Morze
2015-08-19 22:03:16

„Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego...” 5M 30,16

Bóg znając zmienność uczuć człowieka, jego niestałość i chwiejność, częste łamanie nawet „świętych” przyrzeczeń, wolał nie ryzykować...

Miłość - przykazanie
2015-07-30 15:20:49
"Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać."
II Moj. 33, 14-15
2015-07-20 16:01:39
Gotowe jest serce moje, o Boże! Będę śpiewał i grał.Zbudź się chwało moja! Zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę! Wysławiać cię będę Panie, wśród ludów, będę grał tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska twoja i aż do obłoków sięga wierność twoja.
Psalm 108
2015-07-09 14:48:28
A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
Miłość wielu oziębnie
2015-07-07 22:58:18
"Lepiej jest być podzielonym przez prawdę aniżeli zjednoczonym w błędzie. Lepiej jest mówić prawdę, która boli, ale i uzdrawia aniżeli kłamstwa, które pocieszają ale i zabijają. 
Prawda
2014-11-26 18:09:05


Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem!

Iz 8:13


Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

Objawienie św. Jana 22:11


Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

Iz 40:6-8