Nabożeństwa:
Niedziela - godz. 10:00
Wtorek (modlitewne) - godz. 18:00
Czwartek - godz. 18:00