Nabożeństwa: (Obecnie nabożeństwa są transmitowane online - ze wględów ograniczeń technicznych - tylko dla członków zboru)
Niedziela - godz. 10:00
Wtorek (modlitewne) - godz. 18:00
Czwartek - godz. 18:00