Nabożeństwa:
Niedziela - godz. 9:00
Niedziela - godz. 11:00
Wtorek (modlitewne) - godz. 18:00
Czwartek - godz. 18:00