A A A
Śmierć
"Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie,
I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba.
Pędzą jak owce do otchłani,
Śmierć jest pasterzem ich." Ps 49,14-15

Jeżeli raz w życiu spojrzałeś śmierci w twarz,
Z pewnością zobaczyłeś całe swe życie.
I szybko osądziłeś, że na własną obronę nie masz nic.
Próżne i znikome były dnie i daremne serca bicie.
Jeśli zdarzyło się stanąć ze śmiercią oko w oko,
Poczułeś strach i mocno drżały twe nogi.
Wtedy pomyślałeś o ratunku, ale kto ma taką moc, 
By śmierć zeszła z drogi?
Jeśli kiedyś odczułeś, żeś w objęciach śmierci -
O, jakże bardzo chciało się żyć!
Wnet przyszło zrozumienie, iż nie można twierdzić,
Że oprócz śmierci nie ma nic...

"Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym,
aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje,
dokonane w ciele, dobre czy złe." 2Kor 5,10
dmKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju