Serdecznie zapraszamy na obóz chrześcijański w Ustroniu Lipowcu w terminie 27.06 - 4.07.2020
W załączniku znajduje się zaproszenie z wszystkimi informacjami. Ceny wyżywienia i noclegu mogą jeszcze ulec zmianie. Ostateczne ceny zostaną podane mailowo, 1-2 miesięcy przed obozem.
Prosimy o zgłaszanie się na obóz poprzez formularz Google - link poniżej:
https://bit.ly/36mXQkh
(Zobacz aktualności: )
Lato już za nami. Zanim się zaczęło – ruszyła reklama różnych chrześcijańskich obozów, akcji, konferencji. Wśród nadsyłanych pakietów, oprócz normalnych, były co najmniej dziwne.
Stwierdzić trzeba ze smutkiem, że coraz częściej nasi współcześni „spece od duchowego marketingu”, wplatają w przesłanie Słowa Bożego elementy stricte świeckie, a więc bezbożne.
(Przeczytaj: Lato już za nami)
Kiedy czytamy ostatnie słowa w Biblii, szczególną uwagę powinna zwrócić Boża rada skierowana bezpośrednio do każdego z nas:
„...kto święty niech nadal się uświęca” Obj. 22,11
Szczególne słowa... Błogosławiony ten, kto o nich pamięta.
(Przeczytaj: Ostatnie słowa...)
"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym."
I Piotra 1,3-5
(Przeczytaj: Dziewczynka)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej