W imieniu naszego kochanego, ale niepełnosprawnego syna Beniamina Dragan pragniemy bardzo podziękować za wsparcie w postaci przekazania 1% podatku na subkonto. 

Z pozdrowieniami
Dawid Dragan

(Zobacz aktualności: Przekaż 1% dla Beniamina Dragana)
Łaska stała u drzwi serca, chcąc zatrzymać ich przed rozwodem, lecz jej nie wpuścili. Łaska oferuje teraz swoją pomoc, by wytrwali w czystości, lecz ją omijają. Napisane jest, że łaska jest nam dana „ku pomocy w stosownej porze” Hbr 4,16. Gdy stosowna pora przemija, łaska się kończy...
(Przeczytaj: Powtórne małżeństwo - najczęstsze pytania)
Rozpoczął się tęsknie oczekiwany okres wakacyjny i urlopowy. Wielu ludzi indywidualnie, a także całymi rodzinami kompletuje bagaże i wyjeżdża w różne strony. Każdy chce oderwać się od codzienności, prac, obowiązków, nauki i ciągłej bieganiny, wyluzować się i odpocząć.
W tym wszystkim, wielu zapomina o grożącym im niebezpieczeństwie...
(Przeczytaj: Uwaga na złodzieja)
"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym."
I Piotra 1,3-5
(Przeczytaj: Dziewczynka)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej