W imieniu naszego kochanego, ale niepełnosprawnego syna Beniamina Dragan pragniemy bardzo podziękować za wsparcie w postaci przekazania 1% podatku na subkonto. 

Z pozdrowieniami
Dawid Dragan

(Zobacz aktualności: Przekaż 1% dla Beniamina Dragana)
Tak, jak opisane na początku znaki są skierowane do ludzi z tego świata, tak wyżej opisane dramaty są wyraźnym ostrzeżeniem, że chrześcijanie zgubili wąską drogę. Całkowicie zgubili! Jaką więc drogą idą? Jest tylko jedna droga poza wąską – szeroka droga do śmierci!
(Przeczytaj: Strzał prosto w serce)
 Na koniec niezwykłe „pójdźcie”. Tak piękne, że choćby dla niego samego, warto być posłusznym wszystkim wezwaniom Boga. Będzie to ostatnie, lecz jakże błogosławione wezwanie, skierowane do tych, którzy wypełnili wolę Ojca i zwyciężyli 
(Przeczytaj: Boże wezwanie - pójdźcie!)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej