Otrzymałem interesujący list poruszający kwestię wiary i uczynków. Cieszy fakt, że są również tacy, którzy zamiast chłonąć populistyczną paplaninę o tym, że nic nie musimy "robić", patrzą w Biblię żeby sprawdzić, czy tak się rzeczy mają.
(Przeczytaj: Wiara czy uczynki?)
nowy! ARTYKUŁY
Wydaje się rzeczą bezsporną, że coś takiego jak ogólnoświatowa pandemia jest dla nas znakiem od Boga, ale czy jedynym? Od początku XX wieku było co najmniej kilka niezwykłych wydarzeń, które zaskoczyły cały świat swoją skalą. Biblia uczy nas, że znaki te będą przypominać bóle porodowe kobiety, a to znaczy, że wraz z upływającym czasem będą częstsze i mocniejsze, chociaż nie zawsze takie same.
(Przeczytaj: Znaki czasu)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej