Gdy Pan Jezus odpowiada uczniom na ich pytanie o koniec świata, jedną z pierwszych wskazówek jest: „Baczcie, abyście się nie trwożyli”
(Przeczytaj: Czy pandemia zabrała ci siły?)
Dlaczego młodzież jak zauroczona patrzy w świat i jego wartości, gotowa zaprzedać mu swe dusze, a dla Jezusa nie poświęci nawet godziny w ciągu dnia? Dlaczego liderzy, wychowujący młodzież, zamiast pokazywać i uczyć na czym polega prawdziwa pobożność – serwują im rozrywki, muzykę i zabawy importowane prosto ze świata? Dlaczego coraz więcej dorosłych ludzi jest zaangażowanych w „swoje” życie – maksymalnie atrakcyjne i przyjemne, natomiast mało jest tych, którzy dla Boga gotowi są znosić uciski, utrapienia i doświadczenia?
(Przeczytaj: Nie chcemy króla !)
Aż przyszedł pewien wieczór, gdy On Sam objawił mi się! Było to w okresie, gdy nad Europą szalały potężne wichury, w połowie lutego 2020r. Stałam wtedy przy oknie i patrzyłam jak huragan się rozkręca, jak łamie drzewa, zrywa dachy i rozrzuca wszystko po stronach. Był to przerażający widok.
(Przeczytaj: Świadectwo nawrócenia)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej