Z powodu remontu nabożeństwo wtorkowe (2021-11-16) i czwartkowe (2021-11-18) zostaje odwołane.
(Zobacz aktualności: Odwołane nabożeństwo)
Gdy Pan Jezus odpowiada uczniom na ich pytanie o koniec świata, jedną z pierwszych wskazówek jest: „Baczcie, abyście się nie trwożyli”
(Przeczytaj: Czy pandemia zabrała ci siły?)
I tak wiara przestała być miłością do Chrystusa i stała się realizacją naszych projektów. Zamiast naśladować Jego, próbujemy stworzyć królestwo na ziemi, zbudowane z naszych marzeń.
(Przeczytaj: Błogosławieni cisi)
Sadhu Sundar Singh - jeden z największych mężów Bożych w Indiach, o którym Hindusi mówią, że obraz Jezusa był w nim wyraźnie dostrzegalny. Zachęcam do przeczytania jego kazania, wygłoszonego w 1922 roku, gdzieś w Europie...
(Przeczytaj: Chrześcijanin nie tylko z imienia)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej