Uczniostwo trzyma nas blisko Chrystusa, sprawia, że „duchowe życie” jest naprawdę życiem a nie pustym frazesem.

 Bez uczniostwa – chodzenie do kościoła, słuchanie Słowa, śpiewanie, (zmawianie) modlitwy, dziesięcina – to tylko martwe rekwizyty czegoś, co tak naprawdę już dawno przestało żyć...


(Przeczytaj: Na piątkę z plusem)
Kobiety płynące na fali ogólnoświatowego buntu przeciwko staremu porządkowi nie tylko nie znalazły spodziewanego szacunku, szczęścia, czy zaspokojenia, ale też coraz częściej mówią o stresach i napięciach związanych z życiem zawodowym i społecznym
(Przeczytaj: Kobiece frustracje)
Moje małżeństwo nie jest idealne, ale jest na pewno lepsze niż było. Modlę się każdego dnia za mojego męża, aby mógł poznać Jezusa i żeby stał się On Panem jego życia . Dom bez Jezusa nie ma żadnych szans powodzenia, to taki domek na piasku, który podda się każdej burzy. A ja chcę aby mój dom był zbudowany na mocnej skale – na Jezusie Chrystusie.
(Przeczytaj: Świadectwo Luizy)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej