Przekaż 1 % podatku na Michała Sawickiego

Przekaż 1% podatku dla potrzebujących. 

Zachęcamy do wsparcia Michała Sawickiego  - KRS 0000037904 koniecznie z dopiskiem "Darowizna na rzecz Michała Sawickiego (5414)"


(Zobacz aktualności:  Przekaż 1% podatku dla Michała Sawickiego )
Zastanawiam się też nad tym, ilu chrześcijan rozpozna w tych wydarzeniach nie tylko pandemię jakiegoś wirusa, ale wyraźny znak rychłego przyjścia Jezusa Chrystusa po swój Kościół?
(Przeczytaj: Gdy zamykane są kościoły...)
nowy! ARTYKUŁY
Ludzie zaś narzekają i bluźnią Bogu, którego Imię jeszcze czasami wspominają, zastanawiając się co z Nim jest nie tak, że takie rzeczy się dzieją. Nie siebie, ale Boga obarczamy odpowiedzialnością za nasze krzywdy. Czy to jest jednak uczciwe z naszej strony? 
(Przeczytaj: Pandemia wirusa i strachu)
Takie chwile sprawiają, że jestem jeszcze bardziej zdeterminowany aby wołać, wylewać się przed Bogiem wierząc, że Pan wykona pracę w sercu, wzmocni, da siłę aby pokonać przeciwności. Wierzę, że prawdziwa chrześcijańska gorliwość, to żyć tak, aby podobać się Bogu bez względu na cenę.
(Przeczytaj: Świadectwo)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej