A A A
Trudne żądania 
"Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle" (Mt 5:29-30 BW).

Boże żądania są wielce wymagające i bardziej rygorystyczne niż wielu chce uznać.

Oczy mają być wyłupane a dłonie odcięte, jeśli stają się przeszkodą na wąskiej drodze do Bożego Królestwa - to są bolesne ofiary - tak bolesne, że nic oprócz nadprzyrodzonej Bożej łaski nie uzdolni nas do tego.

„Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim” (Łk 14:26 BW).

Musimy nieustannie wybierać między oddawaniem czci Bogu przez posłuszeństwo, które wymaga od nas odsunięcia na bok czasami nawet naszych naturalnych skłonności, lub zhańbienie Boga przez uleganie im.

Nic dziwnego, że PAN Jezus kazał Swym potencjalnym uczniom najpierw dobrze się zastanowić i policzyć koszty naśladowania Go (Łk 14:28).

Albo oddamy Mu wszystko i On będzie PANEM wszystkiego, albo nie będzie PANEM niczego!

On domaga się miejsca na tronie naszych serc i wszystkie sprawy, aspiracje a także nasze naturalne skłonności muszą pokłonić się przed Jego suwerenną wolą.

Niestety, jakże niewielu dziś podkreśla Boże absolutne roszczenia!
Jakże Jego święte standardy zostały obniżone!
Jakże Jego Ewangelia została spłycona!
Jakże, w przeważającej części nominalnego chrześcijaństwa, płaczliwy sentymentalizm wypiera obecnie zasady świętości!

Jakże ci, którzy starają się, choćby w swej słabości, kłaść nacisk na Boże wymagania, są oskarżani o legalizm, brak miłości i świętoszkowatość!

Tak jak PAN Jezus zapowiedział, miłość wielu ziębnie, bezprawie się rozmnaża, niewielu jest tych, którzy wchodzą przez wąską bramę i pielgrzymują po wąskiej drodze.

Jednak to jedyna droga, która prowadzi do życia wiecznego i wszelkie ponoszone dziś ofiary, doświadczane krzywdy i bolesne utrapienia nie mogą się równać z chwałą, która ma się nam objawić (Rz 8:18).

źródło: http://duchowygps.pl/

pjKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju