A A A
Upływający czas
"Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; 
albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie". Gal 6,7

Gdy życie budziła wiosna
I radość zakwitła w nas.
Czy jesień będzie równie radosna,
Gdy już przeminie lata czas?
Szybkimi krokami przybliża się jesień życia,
Jaki więc będzie nasz plon?
Co latem na polu rośnie? 
Nim biały okryje to szron...
dmKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju