A A A
Utraciłem

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;

stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” 2Kor 5,17.

Utraciłem noce strachem nieprzespane.

Utraciłem za marnością daremne bieganie.

Utraciłem troski o jutra niepewność.

Utraciłem judaszowych przyjaciół wierność.

Utraciłem myśli, że nie dam rady.

Utraciłem chęci do wszelkiej zwady.

Utraciłem serce do grzechu gotowe.

Utraciłem mych ust wulgarną mowę.

Utraciłem grzeszne, cielesne pragnienia.

Utraciłem to, co nie warte wspomnienia.

Utraciłem to wszystko w jednej chwili,

gdy wraz z Tobą, Jezu, do krzyża mnie przybili.

Zyskałem u Twego boku odpocznienie.

Boży pokój, radość, miłość i zbawienie!

Wszystko to dzięki Tobie, Jezu! Amen!

„Zmieniłeś skargę moją w taniec... przepasałeś mnie radością,

Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła:

Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał.” Ps 30,12-13

a.n.Kościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju