A A A
Piękny duet
„A potem rzekł (Elizeusz) do króla izraelskiego (Joasza): Połóż swoją rękę na łuku! Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz złożył swoje ręce na rękach króla, potem rzekł: Otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: Strzelaj! I wystrzelił. A ten rzekł: Strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem.” 2 Krl 13,15-17
Piękny obraz, piękny biblijny wzorzec: siła młodości połączona z doświadczeniem i mądrością starości. Joasz był królem w sile wieku, lecz niewiele rozumiał z dróg Bożych. Elizeusz - w starości, osłabiony chorobą – znał Boże tajemnice i wyroki.
Joasz miał siłę i zapał – nie wiedział jednak, gdzie uderzać. Pozwolił, by ręce Elizeusza wskazały właściwy kierunek.
Dobrze, gdy młodość respektuje mądrość starszych.
Dobrze, gdy doświadczeni starsi chcą przekazać swoją mądrość młodszym.
W tym pięknym duecie wynik może być tylko jeden – zwycięstwo!
wsKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju