A A A
Na czym polega zepsucie?

„Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, i przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). 

Biblia nie mówi, że Bóg ukarał wszystkich ludzi za grzech jednego człowieka, lecz że grzech, to znaczy moje domaganie się własnych praw, wszedł do ludzkości przez jednego człowieka.

Mówi również, że inny Człowiek wziął na siebie grzech całej ludzkości i rozprawił się z nim, a to o wiele głębsze objawienie (zob. Hbr 9,26). 

Istotą grzechu nie jest niemoralność i popełnianie złych czynów, lecz postawa, która skłania nas do powiedzenia: „Jestem dla siebie bogiem”. Charakter tego zepsucia może wyrażać się w należytej lub niepoprawnej postawie moralnej, ale wspólnym mianownikiem zawsze pozostaje jedno: roszczenie sobie prawa do samego siebie. 

Gdy nasz Pan spotykał się z ludźmi pełnymi złości lub żyjącymi porządnie, moralnymi i sprawiedliwymi, nie zwracał uwagi ani na moralny upadek jednych, ani na moralne osiągnięcia innych. 

Przyglądał się czemuś, czego my nie widzimy, a mianowicie naturze człowieka (zob. J 2,25).

Grzech jest czymś, z czym przychodzę na świat i z czym nie mogę sobie sam poradzić; tylko Bóg rozprawia się z grzechem przez dzieło odrodzenia. To przez krzyż Chrystusa Bóg odkupił całą ludzkość od możliwości potępienia z powodu dziedziczonego grzechu. 

Bóg nikogo nie czyni odpowiedzialnym za dziedziczony grzech i nikogo z tego powodu nie potępia. Potępienie następuje wtedy, gdy wiem, że Jezus Chrystus przyszedł wyzwolić mnie z dziedzictwa grzechu, ale Mu na to nie pozwalam. 

Od tej chwili zaczynam nosić na sobie pieczęć potępienia.

 „Sąd polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość” (J 3,19).

 Fragment książki Oswalda Chambersa pt. "Ku Tobie, Boże mój", wydanej przez Fundację Ewangeliczną. Wykorzystano za zgodą wydawcy.

Źródło: http://www.razemdlaewangelii.pl

Oswald ChambersKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju