A A A
Pastor - wielka odpowiedzialność
"Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok" Jk 3,1
Obawiam się pastora, który staje się innym człowiekiem, kiedy staje za kazalnicą. 
Wielebny panie, nie powinieneś nigdy pomyśleć o czymś albo zrobić czegoś lub być przyłapanym na czymś, czego nie mógłbyś przynieść bez zażenowania na kazalnicę. 
Nigdy nie powinieneś być innym człowiekiem, albo mówić innym głosem lub też z inną powagą, gdy wchodzisz za kazalnicę.
Powinieneś móc stanąć za kazalnicą z tym samym duchem i takim samym poczuciem czci, jakie miałeś, kiedy przed chwilą rozmawiałeś z kimś o codziennych sprawach życia.
Mojżesz zstąpił z góry, aby przemówić do ludzi.
Biada Kościołowi, kiedy pastor wstępuje na kazalnicę albo wspina się na kazalnicę. 
Pastor zawsze musi zstępować na kazalnicę.
Mówi się, że Wesley regularnie przebywał w obecności Boga, ale czasami schodził, by mówić do ludzi.
I tak powinno być z każdym z nas. Amen.
A.W. TozerKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju