A A A
Najlepszy Lekarz

„A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników” Mk 2,17

Wszyscy ludzie są dotknięci śmiertelną, duchową chorobą - grzechem. „Wszyscy zgrzeszyli...” - mówi Słowo Boże.

Czy słyszałeś kiedyś o człowieku, który będąc chorym na raka, mówi: „Jestem zdrowy! Niepotrzebny mi lekarz!”? Nie ma takiego.

Jednak, gdy chodzi o grzech, wielu mówi: „Nie potrzebuję Boga, nic złego nie zrobiłem! Nikogo nie zabiłem, nikomu nie ukradłem. Co Bóg może ode mnie chcieć?”

Takie tłumaczenie nic człowiekowi nie pomoże. Z powodu swojej śmiertelnej, duchowej choroby umrze. Usłyszy: „idźcie precz ode mnie..” Mt 7,23.

Jedyny ratunek – to przyjść ze swoją chorobą do najlepszego Lekarza. Tego, który leczy nie tylko ciało ale i duszę. Jezus Chrystus leczył i leczy wszelką chorobę ciała oraz uzdrawia duszę, odpuszczając grzechy. Po to się narodził w Betlejemie. U Jezusa jest ratunek!

wsKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju