A A A
Wy się nie bójcie

Wszyscy znamy ciężkie i bolesne przeżycia Pana Jezusa Chrystusa sprzed 3 dni. To co się wydarzyło w Getsemane i na Golgocie przypominało wielki i ciężki mrok ; zdrada Judasza, fałszywe oskarżenia, sąd, szyderstwa, bicze, wyrok śmierci, korona cierniowa, ukrzyżowanie.

W obliczu tych tragicznych wydarzeń jest czymś wspaniałym czytać fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. To tak, jakby przejść z nocy w jasny dzień !

  Teraz trzęsienie ziemi napawa nas otuchą – to świadectwo zwycięstwa i mocy Bożej. Tak samo odwalony kamień. Odwalony kamień – to nie dla Jezusa – by mógł opuścić grób. To dla nas ! Byśmy uwierzyli, że zmartwychwstał ! Zwyciężył śmierć !

 Oto u grobu stoją dwie niewiasty. Są świadkami tych niezwykłych wydarzeń. Może serce ich również struchlało. Ale słyszą kojący głos : “wy się nie bójcie...” Jaka radość ogarnęła serca niewiast!. Czymże jest teraz niedawny, krótki triumf nieprzyjaciół Chrystusa, ich szyderstwa i drwiny, ich poczucie wygranej ? Warto było chodzić za Mistrzem, warto było zostawić wszystko, warto nawet było przeżywać noce smutku i cierpienia w ciągu ostatnich dni.
Bo teraz nie trzeba się bać ! Teraz można się radować – gdy obok stoją skrajnie przerażeni ludzie.
  
 Ten głos brzmi również dzisiaj. Jest on skierowany do wszystkich, co wierzą, do tych, którzy naśladują wiernie Jezusa Chrystusa. Do tych, którzy nie wstydzą się Mesjasza, którzy znoszą Jego hańbę. Ten głos i dzisiaj napełnia serca uczniów nadzieją i radością. To ze względu na te Słowa mogą znosić niesprawiedliwość i krzywdę. To dlatego mogą wytrwać przy swoim Panu mimo nienawiści świata.

Ale tam, przy grobie , spotykamy jeszcze jedną grupę ludzi. Są nimi żołnierze z roty rzymskiej. Może ci sami, co brali udział w ukrzyżowaniu Jezusa.

“A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi” w. 4. Reprezentują oni ludzi, którzy nie chcą znać Jezusa, ludzi, którzy są pyszni i hardzi wobec Boga.

Drogi przyjacielu! W której grupie jesteś ?

Jeśli nie chcesz być wśród tych, co słuchają Pana Boga – to bój się ! Ale odpowiesz – “ wcale się nie boję. Co mi może zrobić Bóg?” Tak, może dzisiaj się nie boisz. Żyjesz, jak ci się podoba, robisz, co chcesz. Jesteś panem swego życia. Żołnierze trzy dni temu też się nie bali : śmieli się, szydzili z Pana Jezusa, kłócili się o Jego szatę... Ale dzisiaj “ są jak nieżywi”. Ze strachu !

Ten strach przyjdzie i na ciebie. Nie uciekniesz przed nim. Będziesz musiał stanąć przed Stwórcą i odebrać sprawiedliwy sąd. Słowo Boże mówi, że w tym dniu ludzie będą wołali do gór i skał : “ Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie”.Obj.6, 16
Pomyśl o tym zanim przyjdzie twój sąd.

Warto pójść za Panem Jezusem, warto wyrzec się dla Niego całego swojego życia. Jak śpiewamy w jednej pieśni : “ warto Dlań cierpieć, warto bojować. Warto dla Niego cały świat zbyć...”

By usłyszeć te słowa : “wy się nie bójcie...”

Waldemar Świątkowski
Kościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju