Chwała naszemu Zbawicielowi,
Drodzy Bracia, tym razem planujemy się spotkać w Wejherowie aby wspólnie umacniać się w wierze, dochodzić do zrozumienia woli Bożej, wzrastać w poznaniu i upodobnieniu się do Pana. Ponieważ niektórzy bracia prosili o wcześniejsze ustalenie terminu, zatem wyznaczyliśmy już datę spotkania na 21.03.2019

(Zobacz aktualności: )
Jak w atrakcyjnej restauracji: zapraszają cię z uśmiechem i ukłonami, sadzają przy stoliku, uprzejmie obsługują, reklamują, zachwalają... Baw się dobrze! Ciesz się i używaj życia! Chcesz to szalej na całego – wszystko jest dla ciebie!
A potem przynoszą ci ... rachunek!
(Przeczytaj: Refleksje po szoku)
„Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały” Jer. 51,7.
Również dzisiaj wszystkie narody piją z tego kubka. Piją na swoją zgubę. Ten kubek jest tak samo atrakcyjny i godny pożądania, jak kubek babiloński. I tą samą zawartością kusi.

(Przeczytaj: Złoty kubek)
Z Bożą pomocą założył „Dom Miłosierdzia” dla inwalidów, staruszków i ludzi samotnych. Marzenie to zrodziło się w jego sercu w momencie, gdy razem z żoną wzięli na wychowanie trzyletnią dziewczynkę, która była niepełnosprawna – od urodzenia miała nierozwiniętą jedną nóżkę. Przyjęli ją jak własną córkę, pomimo tego, że mieli już wtedy ośmioro swoich dzieci.
(Przeczytaj: Błogosławieni miłosierni)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej