Uczniostwo trzyma nas blisko Chrystusa, sprawia, że „duchowe życie” jest naprawdę życiem a nie pustym frazesem.

 Bez uczniostwa – chodzenie do kościoła, słuchanie Słowa, śpiewanie, (zmawianie) modlitwy, dziesięcina – to tylko martwe rekwizyty czegoś, co tak naprawdę już dawno przestało żyć...


(Przeczytaj: Na piątkę z plusem)
Warunkiem dorośnięcia do pełni wymiarów Chrystusa jest naśladowanie Jezusa. Tu nie wystarczy tylko „poetyckie marzenie” lub intelektualne pragnienie. Trzeba stać się Jego uczniem. Wejść na wąską drogę. Krok po kroku uczyć się chodzić Jego śladami. Coraz dalej i dalej...
Od duchowego niemowlęctwa, przez młodość, wiek dojrzały – do doskonałości!
(Przeczytaj: Dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusowej)
Aż przyszedł pewien wieczór, gdy On Sam objawił mi się! Było to w okresie, gdy nad Europą szalały potężne wichury, w połowie lutego 2020r. Stałam wtedy przy oknie i patrzyłam jak huragan się rozkręca, jak łamie drzewa, zrywa dachy i rozrzuca wszystko po stronach. Był to przerażający widok.
(Przeczytaj: Świadectwo nawrócenia)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej