Otrzymałem interesujący list poruszający kwestię wiary i uczynków. Cieszy fakt, że są również tacy, którzy zamiast chłonąć populistyczną paplaninę o tym, że nic nie musimy "robić", patrzą w Biblię żeby sprawdzić, czy tak się rzeczy mają.
(Przeczytaj: Wiara czy uczynki?)
Jeśli więc chcesz budować się w dom duchowy – wiedz, że będziesz kształtowany według Jego wzoru, według Bożej myśli. I nie tylko powierzchownie, nie tylko serce...
(Przeczytaj: Budujcie się w dom duchowy)
Liderzy, pamiętajcie o tym, że nie próbujecie docierać tylko do najmodniejszych i najfajniejszych. Docieracie do wdów, do dzieci pozbawionych rodzica, do...
Jedyne czego oni potrzebują, to Jezus...

(Przeczytaj: Kościoły nie potrzebują więcej kawiarenek)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej