Pogańskie życie zalało kościół...

Tak, jak w Ofrze – ludzie zamiast odwrócić się od pogaństwa, są przekonani, że Gedeona należy zabić bo naruszył ikonę pogaństwa.


(Przeczytaj: Pogańskie życie w kościele)
nowy! ARTYKUŁY
To będą bracia i siostry w których będziesz miał oparcie. Razem będziecie nieść wasze troski i problemy, razem będziecie się radować, razem trwać. 
To nie będą "e-bracia", których zabraknie w chwili gdy wyłączą prąd lub gdy zepsuje się komputer.
(Przeczytaj: E-bracia? )
Liderzy, pamiętajcie o tym, że nie próbujecie docierać tylko do najmodniejszych i najfajniejszych. Docieracie do wdów, do dzieci pozbawionych rodzica, do...
Jedyne czego oni potrzebują, to Jezus...

(Przeczytaj: Kościoły nie potrzebują więcej kawiarenek)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej