Jak w atrakcyjnej restauracji: zapraszają cię z uśmiechem i ukłonami, sadzają przy stoliku, uprzejmie obsługują, reklamują, zachwalają... Baw się dobrze! Ciesz się i używaj życia! Chcesz to szalej na całego – wszystko jest dla ciebie!
A potem przynoszą ci ... rachunek!
(Przeczytaj: Refleksje po szoku)
Jeśli nasze życie jest pomieszane: nabożeństwa przeplatają się z programami telewizyjnymi, ciche modlitwy - z kłótniami w małżeństwie, służenie Bogu - z dogadzaniem ciału, uwielbienie - z plotkami i obmowami, kościół – ze światem - to taka służba nie jest niczym lepsza niż ta, którą Jezus zastał w Jerozolimie... 
Nie tego oczekuje Bóg, nie do takiej służby nas powołał.
(Przeczytaj: "Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże" Hebr. 10,7)

Kto by pomyślał, że w XXI wieku nastąpi niesłychany rozwój... okultyzmu! Przecież to należało do mrocznego średniowiecza. A jednak... Dlaczego ludzie angażują się w okultyzm, czary i wróżby? Ciekawa zabawa, dreszczyk emocji, coś nie z tego świata? Bóg okultyzmu robi wszystko, by tak się ludziom wydawało. Rzeczywistość jest jednak inna - przerażajaca.

Polecam, ku przestrodze, świadectwo osoby, która była daleko zaawansowana w okultyźmie. To relacja "z pierwszej ręki". 


(Przeczytaj: Od magii i okultyzmu do Chrystusa)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej