Chcemy po raz kolejny spotkać się ku wzajemnej zachęcie i zbudowaniu, aby razem szukać  Pana w modlitwie i Jego Słowie. Tym razem planujemy nasz wspólny czas w Ciechanowie w dniach 14-16.12 (zaczynamy piątek wieczór od 18.00 - kończymy w niedzielę zgromadzeniem z wieczerzą na 10.00). 

(Zobacz aktualności: )
Niesienie swojego krzyża nie ma nic wspólnego z ascezą, łachmanami, cierpiętniczym wyglądem i zachowaniem. Krzyż „nie bawi się” w takie gadżety! Ma poważniejsze zadanie - prowadzi do śmierci naszych namiętności i żądz, czyli do śmierci starej natury!
(Przeczytaj: Moc krzyża)
Dzieło, do którego został posłany Duch Święty jest niezwykle istotne, ponieważ ciało i krew nie mogą objawić piękna i ogromu Boga ani Jego dzieła, nie mogą zobaczyć bogactwa i chwały jaka jest w Chrystusie.
(Przeczytaj: Dzieło Ducha Świętego)

Najbardziej szczęśliwi ludzie nie posiadają wszystkiego co najlepsze.  Oni jedynie wydobywają wszystko, co najlepsze, z tego, co posiadają...”


(Przeczytaj: Kawa)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej