Modląc się o to, pamiętajmy – to Słowo wyznacza drogę. Jest jedyne i niepowtarzalne. Ono „jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”. Ps. 119,105
Wyrokuje Słowo – nie proroctwo! Proroctwa są tylko uzupełnieniem. Służą „ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu” 1Kor. 14,3
(Przeczytaj: Proroctwo, prorokowanie)

Oprócz tego, że to Ja jestem twoim Bogiem, zapamiętaj jeszcze ten szczegół:

„Pan jedynie!”


(Przeczytaj: Pan jedynie!)
„Raduj się młodzieńcze w swojej młodości,
i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody.
Postępuj tak, jak każe ci serce
i używaj czego pragną twoje oczy.
Lecz wiedz, że za to wszystko,
pozwie cię Bóg na sąd”
Kazn. Salomona 11:9
(Przeczytaj: Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony, ty i twój dom)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej