Modląc się o to, pamiętajmy – to Słowo wyznacza drogę. Jest jedyne i niepowtarzalne. Ono „jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”. Ps. 119,105
Wyrokuje Słowo – nie proroctwo! Proroctwa są tylko uzupełnieniem. Służą „ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu” 1Kor. 14,3
(Przeczytaj: Proroctwo, prorokowanie)
Czy słyszysz to wołanie? To wezwanie rozlega się spoza murów miasta i jest skierowane do nas! Jezus nas wzywa do siebie, poza obóz, poza miasto! Jeśli jesteś umęczony i udręczony życiem – wyjdź do Jezusa!
(Przeczytaj: Głos na pustyni)
Moje małżeństwo nie jest idealne, ale jest na pewno lepsze niż było. Modlę się każdego dnia za mojego męża, aby mógł poznać Jezusa i żeby stał się On Panem jego życia . Dom bez Jezusa nie ma żadnych szans powodzenia, to taki domek na piasku, który podda się każdej burzy. A ja chcę aby mój dom był zbudowany na mocnej skale – na Jezusie Chrystusie.
(Przeczytaj: Świadectwo Luizy)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej