Z wielką radością, chcemy zaprosić was na Obóz Chrześcijański do Ustronia- Lipowca. Naszym pragnieniem jest spędzić czas z Wami oraz Waszymi rodzinami, tak aby poprzez wspólnotę oraz wzajemne relacje wejść w głębsze poznanie naszego Umiłowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz dodać sobie wzajemnie jak najwięcej zachęty do dalszego podążania za Nim.
(Zobacz aktualności: Obóz Chrześcijański w Ustroniu - Lipowcu)
Po czym poznaję, że mam Ducha Świętego? Po tym, że żyję według Ducha (a nie według ciała!), że jestem posłuszny Duchowi (nie zasmucam Go), że zwyciężam w pokusach i doświadczeniach. Po tym, że biorę odważnie swój krzyż i naśladuję Jezusa, nie bojąc się umrzeć dla swego JA. I wreszcie - po tym, że pojawiają się w moim życiu owoce Ducha Świętego.
(Przeczytaj: Chrzest Duchem Świętym)
„I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą...” 
(Przeczytaj: Wstań i zmierz)
W Psalmie 139 w wierszu 14 Dawid mówi: «Cudowne są dzieła Twoje Boże i dusza moja wie o tym dobrze». Nie można nie zgodzić się z autorem tych słów!
(Przeczytaj: Wspomnienia o Wasilinie Suszcz)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej