Problem starej natury rozwiązuje nasz krzyż. Ilekroć nasze JA chce wziąć ster naszego życia w swoje ręce, tylekroć może być ukrzyżowane w mocy Ducha Świętego. Dlatego zapieranie się siebie i noszenie krzyża codziennie, jest warunkiem uczniostwa.

Wtedy mamy możliwość - podobnie jak Pan Jezus – iść i pełnić wolę Ojca.


(Przeczytaj: Pominąć krzyż)
nowy! ARTYKUŁY
Jak ożywić skostniałych, czyli umierających chrześcijan? Jak ruszyć z miejsca zbór, w którym większość jest skostniała? Nic się im nie chce, do niczego ich nie nakłonisz i w zasadzie jesteś bezradny.
(Przeczytaj: Lekarstwo na duchowy reumatyzm)
Nie odwiedzajcie domów męczenników!
Nie myślcie również by odwiedzić wioski, w których mieszkało dwudziestu jeden!

Jeśli tam pójdziecie, zaskoczą Cię ich zmagania z codziennością!

Jeśli mieszkasz w dużym mieście, nic nie wiesz o ich życiu.
Upewnij się więc, jeśli zdecydujesz się na krok w ich kierunku!
Jeśli tam pójdziesz i zaczniesz przemierzać brudne, zakurzone alejki wiosek.
Żal przygniecie Twoje serce - więc nie idź tam!
(Przeczytaj: Nie idź tam)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej