„Tylko Boga się bójcie...” - w naszych czasach, gdy ludzie boją się, bez mała, wszystkiego tylko nie Boga – musimy o tym pamiętać. Bójmy się Boga, gdyż to będzie nas trzymać z dala od świata, od grzechu, od letniego życia. Nie będziemy wtedy bać się rzeczy, które przerażają ludzi naszego wieku – choroby, śmierci, cierpienia, utraty pracy, globalnego ocieplenia, terroryzmu, przyszłości.
(Przeczytaj: Tylko Boga się bójcie...)
nowy! ARTYKUŁY
To będą bracia i siostry w których będziesz miał oparcie. Razem będziecie nieść wasze troski i problemy, razem będziecie się radować, razem trwać. 
To nie będą "e-bracia", których zabraknie w chwili gdy wyłączą prąd lub gdy zepsuje się komputer.
(Przeczytaj: E-bracia? )
Biegłam, nie czując mrozu. Znowu łzy zamarzały na moich policzkach, tak jak kiedyś, gdy ojciec wyrzucił mnie z domu i gdy postanowiłam uwierzyć, że Boga nie obchodzę. Jednak były to już inne łzy. Łzy szczęścia, nie rozpaczy. I miałam już swój dom. Wieczny. I mam go do dzisiaj.
(Przeczytaj: Świadectwo Beaty)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej