I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”.(1 List Piotra 2:5)


Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję w ToruniuMiejsce: Toruń - Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 (Osiedle Na Skarpie)

Termin: 12-13 listopad 2016 (rozpoczęcie godz. 11.00)


(Zobacz aktualności: Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję w Toruniu)
Wtedy uczniowie tylko usłyszeli, jak będzie przy końcu świata, my – oglądamy! Pomyślmy – jakie to bliskie!
Pan Bóg wysyła ostrzeżenia nie tylko do świata, także do nas – chrześcijan. Ostrzeżenia, jedno po drugim.
Na pewno któreś z kolejnych będzie ostatnim...

(Przeczytaj: Znaki końca)
nowy! ARTYKUŁY

Oprócz tego, że to Ja jestem twoim Bogiem, zapamiętaj jeszcze ten szczegół:

„Pan jedynie!”


(Przeczytaj: Pan jedynie!)
Widziałam Twoją śliczną twarz, gdy śpiewałaś i brałaś udział w nabożeństwie. Przypominasz mi mnie sprzed siedmiu lat. A potem, po nabożeństwie, patrzałam jak siadasz do samochodu z tym chłopcem, który nie zna Boga...
(Przeczytaj: Samotność)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej