Tym razem zbór w Olsztynie wyraził pragnienie "usłużenia" swoim lokalem na potrzeby spotkania braterskiego. Planujemy wspólny czas w dniach 11-13.05.2017r.
(Zobacz aktualności: Spotkanie braterskie)
„Tylko Boga się bójcie...” - w naszych czasach, gdy ludzie boją się, bez mała, wszystkiego tylko nie Boga – musimy o tym pamiętać. Bójmy się Boga, gdyż to będzie nas trzymać z dala od świata, od grzechu, od letniego życia. Nie będziemy wtedy bać się rzeczy, które przerażają ludzi naszego wieku – choroby, śmierci, cierpienia, utraty pracy, globalnego ocieplenia, terroryzmu, przyszłości.
(Przeczytaj: Tylko Boga się bójcie...)
nowy! ARTYKUŁY
Błąd polega na tym, że chcemy, aby Bóg zesłał nam przebudzenie na naszych warunkach. Chcemy otrzymać do rąk własnych moc Bożą, przywołać ją do siebie, aby dla nas pracowała i posuwała do przodu chrześcijaństwo według naszej modły.
(Przeczytaj: W poszukiwaniu niewłaściwego przebudzenia)
Liderzy, pamiętajcie o tym, że nie próbujecie docierać tylko do najmodniejszych i najfajniejszych. Docieracie do wdów, do dzieci pozbawionych rodzica, do...
Jedyne czego oni potrzebują, to Jezus...

(Przeczytaj: Kościoły nie potrzebują więcej kawiarenek)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej