Niesienie swojego krzyża nie ma nic wspólnego z ascezą, łachmanami, cierpiętniczym wyglądem i zachowaniem. Krzyż „nie bawi się” w takie gadżety! Ma poważniejsze zadanie - prowadzi do śmierci naszych namiętności i żądz, czyli do śmierci starej natury!
(Przeczytaj: Moc krzyża)
Tylko tyle – powiedział. Nie potrzebował potwierdzać wiarygodności swoich słów trzęsieniem ziemi, zaćmieniem słońca, powodzią, biciem piorunów. Nie robił wśród ludzi referendum, czy w to wierzą, czy nie.
Po prostu – POWIEDZIAŁ: trzeciego dnia WSTANĘ!! Zaledwie przyszedł poranek - POWSTAŁ z martwych! Alleluja!
(Przeczytaj: Ponieważ Jezus powiedział...)
Nie żądaj miłości od kogoś - ty masz ją dawać innym, a wtedy miłość wróci do ciebie. To najlepszy sposób, by otrzymać miłość.
(Przeczytaj: Największe przykazanie)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej