„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5)

Serdecznie zapraszamy na kolejną  Konferencję w Toruniu

Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie)

Termin: 24-25 listopad 2018  (rozpoczęcie godz. 11.00)


(Zobacz aktualności: Konferencja w Toruniu 2018)
Pierwsza lekcja była bardzo przykra i niemiła. Chciałem uciec z tej klasy, lecz byłem przykuty do szpitalnego łóżka.
Druga była całkiem innej natury.
(Przeczytaj: Szpitalne lekcje)
 Oni mieli to coś, że pięć minut ich kazania wystarczyło, by kilka tysięcy ludzi przyszło do Jezusa, a sparaliżowany od urodzenia, od ponad czterdziestu lat człowiek mógł teraz skakać i wielbić Boga. Mógł wreszcie sam wejść przez otwarte drzwi do świątyni. Nie potrzebowali wynajmować pobliskiej areny, zapraszać na pokazy walki chrześcijańskich gladiatorów, czy chrześcijańskich wyścigów rydwanów. To co potrzebowali, i to co mieli, to "szeroko otwarte wrota" do głoszenia Ewangelii, do rozdawania życia Jezusa Chrystusa.   
(Przeczytaj: Filadelfia - Kościół otwartych drzwi)
Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo lub miecz? List do Rzymian 8,35
(Przeczytaj: Paulus)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej