Pierwsza lekcja była bardzo przykra i niemiła. Chciałem uciec z tej klasy, lecz byłem przykuty do szpitalnego łóżka.
Druga była całkiem innej natury.
(Przeczytaj: Szpitalne lekcje)
nowy! ARTYKUŁY
Jak ożywić skostniałych, czyli umierających chrześcijan? Jak ruszyć z miejsca zbór, w którym większość jest skostniała? Nic się im nie chce, do niczego ich nie nakłonisz i w zasadzie jesteś bezradny.
(Przeczytaj: Lekarstwo na duchowy reumatyzm)
Biegłam, nie czując mrozu. Znowu łzy zamarzały na moich policzkach, tak jak kiedyś, gdy ojciec wyrzucił mnie z domu i gdy postanowiłam uwierzyć, że Boga nie obchodzę. Jednak były to już inne łzy. Łzy szczęścia, nie rozpaczy. I miałam już swój dom. Wieczny. I mam go do dzisiaj.
(Przeczytaj: Świadectwo Beaty)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej