Uwaga! W okresie kwarantanny narodowej w niedziele odbywają się dwa nabożeństwa: o godzinie 9:00, oraz o godzinie 10:45.
(Zobacz aktualności: Zmiana w harmonogramie nabożeństw)
Tak, jak opisane na początku znaki są skierowane do ludzi z tego świata, tak wyżej opisane dramaty są wyraźnym ostrzeżeniem, że chrześcijanie zgubili wąską drogę. Całkowicie zgubili! Jaką więc drogą idą? Jest tylko jedna droga poza wąską – szeroka droga do śmierci!
(Przeczytaj: Strzał prosto w serce)
Mojżesz, gdy dorósł – odwrócił się od Egiptu!! Mało tego! Zamiast przemijającej rozkoszy grzechu wybrał ...hańbę Chrystusową! Zamiast pławić się w rozkoszy i dobrobycie – wolał znosić uciski razem z Bożym ludem! Tylko wiara może tego dokonać!
Niezwykły człowiek, bohater wiary w pełnym tego słowa znaczeniu. Ze względu na swój wybór, będzie sędzią tych wszystkich, którzy na odwrót – zamiast Boga, wybierają świat. Tych, którzy dają się zwieść podszeptom szatana, że życie w blasku świata jest atrakcyjniejsze niż w Kościele Jezusa Chrystusa. Tych co na świat i jego pokusy, zwalają winę, tłumacząc swoje upadki, niewierność i miłość do świata.
(Przeczytaj: Mąż wiary - Mojżesz)
Aż przyszedł pewien wieczór, gdy On Sam objawił mi się! Było to w okresie, gdy nad Europą szalały potężne wichury, w połowie lutego 2020r. Stałam wtedy przy oknie i patrzyłam jak huragan się rozkręca, jak łamie drzewa, zrywa dachy i rozrzuca wszystko po stronach. Był to przerażający widok.
(Przeczytaj: Świadectwo nawrócenia)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej