I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by przez Jezusa Chrystusa przynieść Bogu godne przyjęcia duchowe ofiary”. (1 List Piotra 2,5)

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję w Toruniu

Miejsce: Toruń, ul. Przy Skarpie 13, Szkoła Podstawowa nr 28 (Osiedle Na Skarpie)

Termin: 9-10 listopada 2019  (rozpoczęcie godz. 11.00)


(Zobacz aktualności:

Konferencja w Toruniu – 9-10 listopada 2019

)
Kwestia nauczania przez kobiety jest w Biblii bardzo wyraźnie określona, nie pozostawia żadnych powodów do dyskusji, a jednak...
(Przeczytaj: Postępująca destrukcja)
A z grzechem igrać nie wolno! Bóg w końcu „oddał nas w moc naszych grzechów”. Nie było by tak, gdybyśmy „czynili sprawiedliwość i pamiętali o Jego drogach”. Takim Bóg wychodzi na spotkanie! Takim daje moc do czystego życia. Takich broni i strzeże. Nie pozwala, by to co jest piękne i cenne legło w gruzach.
Odwrotnie! Jest coraz piękniejsze i jeszcze bardziej drogie niż na początku! Życie w Bożej chwale!
(Przeczytaj: Stać nad gruzami...)
Dotarło do mnie, co się stało. Słyszę jakiś krzyk i szum. Słyszę jak mówią: on chodził, on chodził. My go widziałyśmy jak chodził. A inni mówią: a gdzie tam chodził, on leży tak jak leżał. Te pielęgniarki krzyczą: on chodził, my go widziałyśmy jak chodził. Otwieram oczy i siadam na łóżku. Sala pełna lekarzy. Patrzą na mnie, co się ze mną stało. Gdy usiadłem, wszyscy ze strachu aż odskoczyli. Dyrektor szpitala, chirurg, który był pułkownikiem i ateistą, podchodzi do mnie i mówi: Kola, to jesteś ty, czy nie? Ja wziąłem go za rękę i mówię: to ja, uzdrowiony przez Pana. Nie przez wasze leki a przez Pana.
(Przeczytaj: Świadectwo Mikołaja Tielegi)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej