W imieniu naszego kochanego, ale niepełnosprawnego syna Beniamina Dragan pragniemy bardzo podziękować za wsparcie w postaci przekazania 1% podatku na subkonto. 

Z pozdrowieniami
Dawid Dragan

(Zobacz aktualności: Przekaż 1% dla Beniamina Dragana)
Kwestia nauczania przez kobiety jest w Biblii bardzo wyraźnie określona, nie pozostawia żadnych powodów do dyskusji, a jednak...
(Przeczytaj: Postępująca destrukcja)
Ale co wtedy, gdy jest to list powielany od wielu lat?
Wtedy bardzo prawdopodobne jest to, że otrzymamy od Pana Boga list, który ktoś, kiedyś, wyrył na kamiennej tablicy w starej katedrze w Lubece...
(Przeczytaj: Dwa listy)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej