Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję w Toruniu


Miejsce: Toruń - Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 (Osiedle Na Skarpie)

Termin: 25-26 listopad 2017 (rozpoczęcie godz. 11.00)


(Zobacz aktualności: Konferencja w Toruniu - 25-26 listopad 2017)
Lato już za nami. Zanim się zaczęło – ruszyła reklama różnych chrześcijańskich obozów, akcji, konferencji. Wśród nadsyłanych pakietów, oprócz normalnych, były co najmniej dziwne.
Stwierdzić trzeba ze smutkiem, że coraz częściej nasi współcześni „spece od duchowego marketingu”, wplatają w przesłanie Słowa Bożego elementy stricte świeckie, a więc bezbożne.
(Przeczytaj: Lato już za nami)
nowy! ARTYKUŁY
Dzieło, do którego został posłany Duch Święty jest niezwykle istotne, ponieważ ciało i krew nie mogą objawić piękna i ogromu Boga ani Jego dzieła, nie mogą zobaczyć bogactwa i chwały jaka jest w Chrystusie.
(Przeczytaj: Dzieło Ducha Świętego)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej