Przypatrzmy się temu, jak głęboko przeniknął dzisiaj do kościoła fałsz. Można powiedzieć, że rozsiadł się wygodnie, bezwstydnie i drwiąc z Boga, ciągle poszerza swoje wpływy. Czy to tylko wina fałszywych nauczycieli i proroków?


(Przeczytaj: Objawienie z pierwszego czy trzeciego nieba?)
Pisze o takim „nowotestamentowym zakonie” Apostoł Paweł : ”Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?” Kl. 2,20-21.
Jakże często ten fragment jest odbierany opacznie, przeciwnie do tego, co głosi.
(Przeczytaj: Nadal pod zakonem...?)
„Nie troszczcie się o żadną rzecz; ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem, żądności wasze niech będą znajome u Boga. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 4, 6-7 BG)
(Przeczytaj: Niebieski książę)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej