Pieśni... może nie tyle dla ucha, co dla serca...
Data dodania: 2014-02-28
Królu mój, Królu chwały
Tyś mój cel, me pragnienie
Jestem Twój, jestem cały
Twoim każde me tchnienie

Tobie woń sieją róże
Ptasząt wielbią Cię pienia
Niech i ja Tobie służę
Każdą chwilą istnienia

Chcę się Słowem Twym żywić
Tobą żyć dniem i nocą
Aż do krwi się sprzeciwić
Walczyć z grzechu przemocą

Chcę się wyrzec wszystkiego
Co do Ciebie nie zbliża
Chcę wśród ludu mojego
Głosić moc Twego krzyża

Oto jestem mój Królu
Na Twe czekam rozkazy
Nie znam ofiar, ni bólu
Chcę je pełnić bez zmazy
Data dodania: 2014-02-28
O, Panie, zostań z nami i
nas prowadzić chciej,
mądrości Twej drogami
w istotę prawdy Twej.


O, objaw cud pokoju,
i jedność, Panie, spraw tu
między dziatwą Twoją.
Na wieki lud Swój zbaw.


Daj jedność myśli, Panie,
do serc nam miłość wlej,
by karność, pojednanie
ożyły w mocy Twej.


Na wszystkich zlej na
nowo obfitą łaskę Swą,
by w każdej życia porze
wielbili łaskę Twą.
Data dodania: 2013-11-09
1. Jezu mój, tak ciężko nieraz mi.
Od walk, chorób, trosk, lecz zwycięzcą Tyś.
Zawsze mnie pocieszasz w pielgrzymce tej
do górnych stron, gdzie serce moje się rwie.

Ref: Panie, nadzieją moją jesteś,
Panie, pociechą w tej udręce,
Panie, do lotu rwie się serce,
Do kraju niebieskiego gdzie Ty.

2. Nieraz jeszcze serce zapłacze gorzko tu.
W tęsknocie za tobą, O Jezu Królu mój.
Wiem, że ty przyjdziesz niedługo po mnie tu,
By wziąć mnie z tej ziemi, od grzechu strzeże Duch.

3. Wiec duszo teraz nie rozpaczaj już,
lecz idź napoić serce do źródeł życia wód.
Pan cię obdarzy życiem świętym tu.
Byś mogła się spotkać z Nim u niebieskich wrót.
Data dodania: 2013-01-03
Widzę Boga każdego dnia
Goście z Ukrainy
Data dodania: 2012-12-29
Kiedyś, gdy przyjdzie Pan
Goście z Ukrainy
Data dodania: 2012-10-10
Bóg słyszy nasze prośby
Lina i Lonia z Ukrainy
Data dodania: 2012-10-10
Chcę być biały jak lilia
Lina i Lonia z Ukrainy
Data dodania: 2012-09-21
Wysławiam Ciebie Boże
Lina i Lonia z Ukrainy
Data dodania: 2012-09-13
W cieniu skrzydeł
Lina i Lonia z Ukrainy
Data dodania: 2012-09-09
Piąte przykazanie
Lina i Lonia z Ukrainy
Data dodania: 2012-09-10
Ja wierzę w Jezusa
Lina i Lonia z Ukrainy
Data dodania: 2012-02-25
Pieśni w wykonaniu chóru z Olsztyna pod dyrygenturą Jana Mroczki
Data dodania: 2012-02-25
Usługa młodzieży 2008
Jezus zawieść mnie nie może
Ten Świat Swym Urokiem
Data dodania: 2012-02-25
Pieśń napisana na potrzeby przedstawienia "Gedeon" przygotowanego przez dzieci.
Słowa: J.A.Ś
Data dodania: 2012-02-25
1. Ogrzej serca miły bracie - tylko przez Chrystusa zmysł. Ogrzej je dobrocią Bożą i wskaż drogę w niebo, wzwyż. Grzej ty serca miły bracie, tu w prostocie bliźnim swym. Tak jak matka cieszy dzieci i ogrzewa serca im.
2. Bracie ogrzej serca dzisiaj ciepłem Bożym, które masz. Niepotrzebna piękna mowa, ani mądra ludzka twarz. Skołatane ucisz serca, Bożym ciepłem ciepłem ogrzej je, by już wolne od udręki, w Bogu mogły znaleźć się.
3. Grzej te serca miły bracie - tylko przez Chrystusa zmysł. Bądź jak dobra matka wszystkim, drogę w niebo wskazuj wzwyż. Wkrótce wieczność już nastanie, czasu się zakończy bieg. Zwróć więc ręce swe do bliźnich, prowadź ich na drugi brzeg.
Data dodania: 2012-02-25
1. W Syjońskim mieście mam swój dom, jak wielką to radością mą. Tam ujrzę Boga twarzą w twarz i wszystkich świętych spotkam wraz.
Ref.: Jeruzalem – Ojcowski dom, tam nowej pieśni słowa brzmią. Baranek tam przywita mnie, w pielgrzymce swej do Niego śpieszyć chcę.
2. Do góry Syjon przystęp mam, gdzie wieczny płomień ognia żar. Na szczycie miasto Syjon lśni, Pan je przepławia ogniem swym.
3. Na górze tej Baranka tron, tam Duch i ogień rządzą wciąż. Z Barankiem stoją wierni mu, bez żadnej skazy czyści są.
4. Nie było kłamstwa w ustach ich, swe życie cicho chcieli wieść. Baranek sam nagradza ich, gdzie zdąża On – też mogą iść.