(1) A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. (2) Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. (3) Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. (4) Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. (5) Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. (6) Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. (7) Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. (8) My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. (9) Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (10) który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. (11) Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

I Tes 5;1-11 BW

Zobacz

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty

Waldemar Świątkowski

Kazanie wygłoszone w Ciechanowie 08.11.2014r.

Zobacz

Pokarm z Nieba

Waldemar Świątkowski

Kazanie wygłoszone w Ciechanowie 09.11.2014r.

Zobacz
A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje - Aleksander Szewczenko
Zobacz
Zac Poonen - Uniż się i bądź sługą
Zobacz
Zac Poonen - Uczniostwo. Pytania i odpowiedzi
Zobacz
Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013
Zac Poonen - Pytania i odpowiedzi
Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Siedem barw łaski

Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Boża Łaska

Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Drzewo poznania czy życia

Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Czy wypełniasz Boże powołanie? 

Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Czyńcie uczniami

Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Upadek szatana obrazem upadku człowieka

Zobacz

Konferencja w Ciechanowie 10 czerwca 2013

Zac Poonen - Jesteście światłością świata

Zobacz
Zac Poonen - Oznaka prawdziwej duchowości
Zobacz
Zapraszamy do wysłuchania kolejnego z z cykklu wykładu brata Zaca Ponena - Świadectwo dla Boga na ziemi
Zobacz

To nie tylko wartościowe kazanie, ale niezwykłe, jak na dzisiejsze czasy, głoszenie Prawdy Ewangelii.

Gdy posłuchasz, sam zobaczysz, że to nie tylko "mądra mowa", lecz przekonywujące słowa, głoszące wspaniałą wolność w Chrystusie i pochwałę świętego życia, możliwego dzięki miłości i łasce Bożej.  

Zobacz
Zapraszamy do obejrzenia programu prowadzonego przez brata Michaela Durhmana - "Historia współczesnej Ewangelii".
Zobacz
Wielki przywilej
Zobacz
Chrystus za nas ofiarowany
Skąd diabeł miał prawo stawać przed obliczem Boga i oskarżać ludzi?
Kaznodzieja odpowiada na to pytanie, przedstawiając w jasny i obrazowy sposób skutki grzechu, pokrętną naturę ludzką, oraz wynikłe stąd zależności powstałe w świecie duchowym.
Zobacz