A A A
Trudna modlitwa
"Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie;
wszakże nie moja, lecz twoja wola nich się stanie" Łk 22,42

"Twoja wola, Panie"
Jakże trudna to modlitwa...
Gdy zmartwienia, bieda, troski, były gdzieś daleko,
Wówczas rzec: "bądź wola Twoja" - było całkiem lekko.
Gdy przyszły chwile trudne, gdy było chmurno,
Słowa te wypowiedzieć jakże było trudno.
Pomóż Panie, modlić się - tak jak Ty...
dmKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju