A A A
Mk 16,15

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” Mk 16,15

Może iskra ogniem nigdy nie zapłonie.

Może ją czasu fala zupełnie zagłuszy.

A może się dostanie na dobrą rolę

I chociaż jedno serce poruszy.

Dlatego ciągle siej!


dmKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju