Zamknij to okno


Królu mój, Królu chwały
Tyś mój cel, me pragnienie
Jestem Twój, jestem cały
Twoim każde me tchnienie

Tobie woń sieją róże
Ptasząt wielbią Cię pienia
Niech i ja Tobie służę
Każdą chwilą istnienia

Chcę się Słowem Twym żywić
Tobą żyć dniem i nocą
Aż do krwi się sprzeciwić
Walczyć z grzechu przemocą

Chcę się wyrzec wszystkiego
Co do Ciebie nie zbliża
Chcę wśród ludu mojego
Głosić moc Twego krzyża

Oto jestem mój Królu
Na Twe czekam rozkazy
Nie znam ofiar, ni bólu
Chcę je pełnić bez zmazy
Powrót do spisu kazań