Zamknij to okno


O, Panie, zostań z nami i
nas prowadzić chciej,
mądrości Twej drogami
w istotę prawdy Twej.


O, objaw cud pokoju,
i jedność, Panie, spraw tu
między dziatwą Twoją.
Na wieki lud Swój zbaw.


Daj jedność myśli, Panie,
do serc nam miłość wlej,
by karność, pojednanie
ożyły w mocy Twej.


Na wszystkich zlej na
nowo obfitą łaskę Swą,
by w każdej życia porze
wielbili łaskę Twą.
Powrót do spisu kazań