A A A
Kazania ze zjazdu braterskiego
W dniach 29.09 do 1.10 2016 r. w zborze połczyńskim odbył się kolejny zjazd braterski na modlitwę połączoną z postem.
Zapraszam do przesłuchania wartościowych kazań z tego zjazdu.
Idea spotkań braterskich w celu modlitwy połączonej z postem powstała kilka lat temu w społeczności ciechanowskiej i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Na modlitwę przyjeżdżają Bracia z różnych stron kraju (także z zagranicy!) i z różnych kościołów.
Łączy nas pragnienie modlitwy, społeczności braterskiej, wzajemnego budowania się w wierze i rozmów na duchowe tematy.
Zjazdy odbywają się w miejscowościach, gdzie znajdują się Bracia, którzy rozumieją tą potrzebę i chcą zająć się (bardzo skromną) organizacją. 
Najczęściej są to: Ciechanów, Toruń, Wejherowo, Olsztyn, Połczyn-Zdrój.
Pragniemy, by spotkania odbywały się przynajmniej raz na kwartał. Każdy zjazd zaczyna się w czwartek wieczorem a kończy w sobotę po południu.
Kolejny zjazd odbędzie się w Ciechanowie w dn. 15-17 grudnia 2016 r.
Jeśli ktoś miałby pragnienie uczestnictwa, proszę o kontakt.
Kościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju