A A A
Pan jedynie!

„Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!” 5M 6,4

Te słowa rozbrzmiały potężnie z góry Synaj jako jedne z pierwszych. Lud Izraela słuchał głosu Boga stojąc drżący z przejęcia, strachu i czci pod górą Horeb (inna nazwa Synaju), która „płonęła ogniem aż do samego nieba...

I przemówił Pan do was z tego ognia” 5M 4,11-12.

Niesamowite wydarzenie, niezwykłe wyróżnienie, bo jaki naród usłyszał coś podobnego? Do kogo przemówił w ten sposób Pan Bóg?

„Pan jedynie!” - Izraelu, usłysz to i zapamiętaj!

Widzisz, co jest wokół ciebie. Widzisz świątynie pogańskich bogów – ich splendor, bogactwo i popularność. Kapią od złota, błyszczą się od drogich kamieni... (zob. 5M 29,16)

Czy widzisz te tłumy ludzi, jak idą do tych świątyń? Niosą dary – pieniądze, kosztowności...

Ba! Nawet swoje dzieci składają w ofierze – jeśli tak chce ich krwiożerczy bóg!

Zazdrościsz im tego? Może sam pragniesz tam pójść? Może też chodzisz? Do świątyń bogów mamony, sławy, seksu, pornografii... Chcesz być w tym orszaku, ciągnącym się bez końca?

Zatrzymaj się na chwilę i popatrz - czy wśród tych zaaferowanych, rozognionych twarzy widzisz innych ludzi – smutnych, zrozpaczonych, z piętnem cierpienia i bólu na twarzy?

Dotknęło ich nieszczęście, tragedia. Umiera mąż, dziecko albo... oni sami! Zrobili już wszystko w poszukiwaniu ratunku... Wydali wszystkie pieniądze, a nadzieja gaśnie...

Zostaje ostatnia szansa! Idą do swojego boga, któremu całe życie oddawali cześć i... majątek.

Widzisz, jak padają na twarz, jak płaczą? Błagają swojego boga, wołają o ratunek, o miłosierdzie...

A ich bóg – milczy! Cisza...

Byli już u wszystkich okolicznych bogów i wszędzie to samo – żadnej pociechy. Jedynie zimna, przerażająca cisza... Umierają w cierpieniu, w przerażeniu i strasznej pustce... (zob. Ha 2,19)

Bo ich bogowie są z kamienia – nie mają serca! Są z drewna. Mają uszy - lecz nie słyszą, oczy – lecz nie widzą, usta – lecz te nie mówią. (zob. Ps 115,4-7).

Nie odpowiadają nie tylko zwykłym czcicielom ale nawet swoim kapłanom!

„Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi...” (zob1Krl 18,26-29).

Czy dalej chcesz iść w tym powszechnym religijnym pochodzie? Wyrwij się i zawróć, póki czas!

Zwróć swoje oblicze ku prawdziwej świątyni, a usłyszysz:

„Słuchaj Izraelu! Pan jest Bogiem”!

Wyrwałem cię z duchowej ciemności. Ze świata złudzeń i kłamstw.

Jestem Bogiem, który żyje! Bogiem, który słucha, mówi, odpowiada, prowadzi.

Jestem Bogiem twoich ojców – Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nikt z nich nie zawiódł się na mnie! Nigdy nikogo nie zawiodłem! Byłem ich siłą, nadzieją i pewnym schronieniem.

Jestem także twoim Bogiem! Bogiem nie tylko na dziś lub jutro, lecz na całą wieczność!

Wpływam na twoje życie – uczę cię jak masz żyć. Pilnuję cię i strzegę na drodze życia.

Tamci bogowie nie mają żadnego wpływu na życie swoich wyznawców, więc ci żyją, jak chcą! Grzeszą: kradną, kłamią, cudzołożą, nienawidzą, obmawiają... A gdy uwikłają się tak, że nie mogą znaleźć wyjścia – nikt im nie pomoże. Giną!

Ich bogowie to kłoda drewna lub zimny kamień (zob. Iz 44,13-19). Lecz za nimi stoi szatan. Po to ich wystawił, by odwieść człowieka od prawdziwego Boga. Nie daj się zwieść!

Ja, Pan – Twój Bóg – uczę cię! Chcę nauczyć ciebie jak masz żyć. Uczę, bo chcę ciebie ochronić przed nieszczęściem, smutkiem, ciemnością, śmiercią!

„Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie” Ps 33,8

„Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się.” Prz 4,10-12.

Przemawiałem i przemawiam ciągle. „Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna...” Hbr 1,2

To najlepszy Nauczyciel! Idź do Jego szkoły. Naśladuj Go! Poprowadzi cię drogą radości, pokoju, światłości, drogą do Domu Ojca!

Oprócz tego, że to Ja jestem twoim Bogiem, zapamiętaj jeszcze ten szczegół:

„Pan jedynie!”

A to znaczy, że „nie będziesz miał innych bogów...” 5M 5,7.

Ja będę twoim jedynym skarbem i celem, twoją radością i miłością. Będę dla ciebie... wszystkim!

Nikt nie będzie ważniejszy ode mnie – ani ojciec, ani matka, ani żona, ani dzieci, ani nawet... twoje życie! (zob. Łk 14,26).

„Pan jedynie!”

Nie dziw się więc, że stojąc u stóp Horebu, usłyszałeś w tym dniu:

„Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” 5M 6,5.

...

„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.” Ps 33,12.


Waldemar ŚwiątkowskiKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju