A A A
Za Jezusem
"Gdy wszystkie swoje (owce) wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos" J 10,4

Dlaczego warto iść za Jezusem?
Bo wtedy On idzie przed nami!
wsKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju