A A A
Z nadzieją

Z nadzieją idź zawsze, z nadzieją

I oczy strudzone wznoś w górę.

Wnet blaski złe chmury rozwieją

I myśli wypłoszą ponure.

Gdy moce złe szepcą o klęsce

I kłody na Twą ścielą drogę,

Dla Ciebie brzmi Słowo zwycięskie:

„Zaufaj, Pan twym Bogiem!”

Gdy lody niechęci i urazy  

Do czynów chcą zapał wyziębić,

Ty śpiesz się, by na skrzydłach wiary

Miłością swe serce uświęcić!

Z nadzieją idź naprzód, z nadzieją,

Modlitwa umocni Twe męstwo.

W ufności dobiegniesz do celu,

Przynosząc owocne zwycięstwo!

dmKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju