A A A
Pomoc dla Ukrainy

Dzięki Bożej łasce, mogliśmy znowu wysłać dla zboru w Nowowołyńsku na Ukrainie pomoc pieniężną w kwocie 6 tys. zł.

Od wielu lat raz w miesiącu zbieramy ofiarę przeznaczoną na misję. Choć zbór nasz jest niewielki, Pan pobudza serca do wielkiej hojności. W tym dziele wspierają nas również wierzący, których nie znamy, a których Pan pobudza do ofiarowania. Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkich, udzielając swego błogosławieństwa z duchowych, niebiańskich skarbców!

Otrzymaliśmy gorące podziękowania. Okazuje się, że zbór był w wielkiej potrzebie finansowej i nasza ofiara była jak... dar z Nieba. Faktycznie - z Nieba...

Z rozmowy z pastorem zboru, Bratem Wołodią Grycakiem, wyłania się smutny obraz codzienności na Ukrainie. Trwająca wojna przynosi wiele nieszczęść. Wielu ludzi ucieka z objętej wojną, wschodniej części Ukrainy na zachód. Zbór w Nowowołyńsku przyjął wiele rodzin a także ok. 30 dzieci - sierot i półsierot. W trudnej sytuacji znajdują się wschodni chrześcijanie. Na terenach opanowanych przez rosjan dozwolona jest tylko jedna religia - rosyjski kościół prawosławny. Zbory są zamykane, pastorzy szykanowani a wszyscy żyją w ciągłym zagrożeniu, niepewni jutra.

Wierzący z obszarów nie objętych wojną, na ile mogą - ślą pomoc na wschód. Odzież, koce, żywność, lekarstwa,  towary pierwszej potrzeby.

Nawet.... wodę pitną! Czy możemy sobie to wyobrazić? Z zachodu Ukrainy, ponad 1000 km na wschód - w beczkach i pojemnikach transportują wodę!

Straszna jest wojna...

 I pomyśleć - jeszcze niedawno żyli w euforii wolności... Tak, jak nagle przyszła, tak i odeszła. 

Dziękujmy Bogu, że żyjemy w pokoju i bezpieczeństwie. Jak długo - nie wiemy...

"Ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić" - powiedział Pan Jezus (Mk 14,7).     "Gdy zechcecie"...

Zachęcam do mądrych, opartych na Bożym Słowie, przemyśleń. Może znajdzie się coś, co trzeba zmienić w naszym życiu, w nastawieniu do życia, w uznawanych wartościach...


 

Waldemar ŚwiątkowskiKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju