A A A
Przekaż 1,5% podatku dla Michała Sawickiego
Przekaż 1 % podatku na Michała Sawickiego  

Zachęcamy do wsparcia Michała Sawickiego  - KRS: 0000037904 koniecznie z dopiskiem "Darowizna na rzecz Michała Sawickiego (5414)" 

Michał uczęszcza razem z rodzicami do zboru w Połczynie-Zdroju, choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Leczenie polega przede wszystkim na prowadzeniu rehabilitacji ruchowej. Rodzice są w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie sfinansować Michałowi terapii. 

Jak przekazać 1,5% podatku?

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28).

W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W zeznaniach podatkowych została wyodrębniona rubryka, w której podatnik musi podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków zebranych przez OPP "Darowizna na rzecz Michała Sawickiego (5414)". 

 

Dane do formularza:
Numer KRS: 0000037904
Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1,5% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
Wyrażam zgodę - zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego
Cel szczegółowy 1,5%:"Darowizna na rzecz Michała Sawickiego (5414)"

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkową formą pomocy, możesz przekazać środki na konto Zboru w Połczynie-Zdroju (w tytule koniecznie zaznacz: "Dla Michała Sawickiego")

msKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju