A A A
Przeznaczeni do świętości

Zostało przecież napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,16).

Stale powinniśmy pamiętać o celu swego życia. Naszym przeznaczeniem nie jest szczęście ani zdrowie, lecz świętość. Teraz mamy zbyt wiele oczekiwań i zainteresowań, dlatego pochłaniają nas one nieraz całkowicie.

Niektóre pragnienia są właściwe, dobre i szlachetne, i później mogą się spełnić, tymczasem jednak Bóg musi umniejszyć ich wartość dla nas. W życiu człowieka naprawdę liczy się to, czy przyjmie Boga, który uczyni go świętym. Za wszelką cenę musi mieć właściwą więź z Bogiem.

Czy jestem przekonany o potrzebie uświęcenia? Czy wierzę, że Bóg może zbliżyć się do mnie i uczynić mnie świętym?

Jeżeli swoim zwiastowaniem przekonujesz mnie, że nie jestem święty, obrażam się na ciebie. Zwiastowanie ewangelii budzi moje oburzenie, ponieważ przekonuje mnie, że nie jestem święty, a jednocześnie sprawia, że bardzo tej świętości pragnę.

Bóg wyznaczył ludzkości tylko jeden cel – świętość. Jego jedyny cel to tworzenie świętych ludzi. Bóg nie jest maszyną do udzielania błogosławieństw, nie przyszedł, aby zbawić nas, kierowany litością. On przyszedł nas zbawić, ponieważ stworzył nas do świętości. Pojednanie przez krzyż Chrystusowy oznacza, że dzięki śmierci Chrystusa Bóg może przywrócić mnie do doskonałej jedności ze sobą, może usunąć wszelkie dotychczasowe bariery między nami.

Nie kieruj się współczuciem wobec siebie czy innych, tolerując postępowanie, które jest przeciwne świętemu Bogu. Świętość to absolutna czystość twego życia przed Bogiem, świętość słów wychodzących z twoich ust i każdej myśli w twojej głowie. Każdy szczegół swego życia poddawaj sprawdzianowi samego Boga. Świętość nie jest tym, co Bóg mi daje, lecz przejawianiem tego, co mi dał, w moim życiu.


Fragment książki Oswalda Chambersa pt. "Ku Tobie, Boże mój"wydanej przez Fundację Ewangeliczną.                                                                    Wykorzystano za zgodą wydawcy.

Źródło: www.razemdlaewangelii.pl


Kościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju