A A A
Uwaga na złodzieja

Rozpoczął się tęsknie oczekiwany okres wakacyjny i urlopowy. Wielu ludzi indywidualnie, a także całymi rodzinami kompletuje bagaże i wyjeżdża w różne strony. Każdy chce oderwać się od codzienności, prac, obowiązków, nauki i ciągłej bieganiny, wyluzować się i odpocząć.

W tym wszystkim, wielu zapomina o grożącym im niebezpieczeństwie. Otóż okres ten jest bardzo obfity dla złodziei, naciągaczy oraz oszustów. Dla nich jest to czas „żniwa”. Intensywnie wypatrują okazji, aby wykorzystać ludzką nieostrożność. Włamują się do mieszkań, samochodów, campingów, aby szybko i niepostrzeżenie, zabrać wszystko co przedstawia jakąkolwiek wartość. Kto zwraca na to uwagę, może usłyszeć ostrzeżenia w środkach masowego przekazu oraz pisemne ostrzeżenia w miejscach dużych skupisk turystów o treści: „Uważaj na złodzieja”.
Wspominając o tym potencjalnym niebezpieczeństwie, chcę ostrzec wszystkich chrześcijan żyjących w duchowej społeczności z Bogiem, a korzystających z różnych form wypoczynku, że istnieje zagrożenie dużo bardziej niebezpieczne niż wyżej wymienione.

Czasowe odłączenie się od rodziny i zboru daje szczególną okazję dla nieprzyjaciela naszych dusz- szatana, który nie korzysta z wypoczynku, aby okradać dzieci Boże z duchowych wartości. I tak, zdarza się często, że ludzie wierzący zafascynowani urokami przyrody, wieloma atrakcjami przygotowanymi specjalnie dla urlopowiczów zapominają, że w niektórych „atrakcjach” oraz towarzystwie przygodnych znajomych, kryje się wielkie niebezpieczeństwo dla ich stanu duchowego. W takich okolicznościach niektórzy odkładają na bok codzienne czytanie biblii, osobistą i rodzinną modlitwę, oraz korzystanie z nabożeństwa.

Nie jest grzechem korzystanie z wypoczynku i pięknych miejsc przyrody stworzonych przez Boga, na użytek ludzi. Ale może okazać się zgubnym dla chrześcijanina, gdy zafascynuje się nieczystymi atrakcjami, ludźmi o całkowicie innych zasadach życia i włączy się w skażony system, co spowoduje zanieczyszczenie serca i utratę społeczności z Bogiem, pokoju Bożego i radości w Duchu Świętym.

A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym” (Ef. 5;3-5).

Ap. Paweł ostrzegał też Tymoteusza przed takim niebezpieczeństwem mówiąc: „Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszaleś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie; tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas"  (2Tym 1;13-14). W następnych zdaniach ostrzeżenia i nauki powiada: „O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1Tym. 4;15-16).
Mając więc na uwadze istniejące niebezpieczeństwa w czasie wakacji i urlopów, oraz ostrzeżenia Pisma Świętego dla dzieci Bożych, zachęcam wszystkich – bądźcie czujni. „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5;8). 

Przeciwnik będzie robił wszystko, aby podejść i okraść ze świętości i szlachetności. Dobrze jest, gdy rodzice wysyłający swoje dzieci na wakacje starają się wysyłać je w grupach chrześcijańskich, organizowanych przez zbory ewangeliczne, bo jest to zabezpieczenie dzieci przed zgubnym systemem, panującym obecnie w wielu skupiskach młodzieży. Tak samo dorośli, powinni starać się korzystać z towarzystwa ludzi wierzących, aby wypoczywając równolegle mogli być zbudowaniem jedni dla drugich, oraz zachętą do budowania się w wierze.

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków” (Hebr. 10;23-24). Należy pamiętać, że gdziekolwiek jesteśmy powinniśmy być światłością i solą ziemi. Starajmy się też wykorzystać okazję by przekazać ludziom, z którymi będziemy się spotykać wieść o największym szczęściu oraz wartości zbawienia i czystym życiu w wierze. Czyniąc tak, nie tylko nie zostaniemy ograbieni przez szatana, ale dodatkowo zostaniemy ubogaceni w Chrystusie i powrócimy do domów wypoczęci, zbudowani, jako zwycięscy, pełni radości.
Z całego serca życzę wszystkim braciom i siostrom, młodzieży oraz dzieciom spokojnego i szczęśliwego wypoczynku w ciągłej obecności Pana Jezusa Chrystusa.

Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej”, „A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen” (Judy 24-25).


Wiesław JanikKościół Chrystusowy w Połczynie Zdroju