Kwestia nauczania przez kobiety jest w Biblii bardzo wyraźnie określona, nie pozostawia żadnych powodów do dyskusji, a jednak...
(Przeczytaj: Postępująca destrukcja)
 Na koniec niezwykłe „pójdźcie”. Tak piękne, że choćby dla niego samego, warto być posłusznym wszystkim wezwaniom Boga. Będzie to ostatnie, lecz jakże błogosławione wezwanie, skierowane do tych, którzy wypełnili wolę Ojca i zwyciężyli 
(Przeczytaj: Boże wezwanie - pójdźcie!)
Widziałam Twoją śliczną twarz, gdy śpiewałaś i brałaś udział w nabożeństwie. Przypominasz mi mnie sprzed siedmiu lat. 
A potem, po nabożeństwie, patrzałam jak siadasz do samochodu z tym chłopcem, który nie zna Boga...

(Przeczytaj: SAMOTNOŚĆ)
Początki zboru sięgają lat powojennych, kiedy to razem z innymi repatriantami ze wschodu, do Połczyna przyjechało kilka rodzin – Bawłowie, Strączałowie i Świątkowscy. To oni byli pionierami ruchu ewangelicznego na tym terenie. Przez długie lata spotykali się w swoich domach, organizując nabożeństwa, szkółkę niedzielną dla dzieci, wspierając się nawzajem w wierze i w codziennych problemach, które niosło życie. więcej
Kościół Chrystusowy w RP należy do rodziny kościołów protestanckich. Za prekursora ruchu Kościoła Chrystusowego uznaje się Tomasza Campbella. Urodził się on w roku 1763 w Północnej Irlandii. Po ukończeniu studiów, już jako ordynowany pastor, rozpoczął pracę kaznodziejską i duszpasterską w Kościele prezbiteriańskim.
Gdzie Biblia mówi i my mówimy; gdzie milczy, my milczymy również – to credo Campbela. więcej